8 Ιουν 2011

Πρόταση για το Οργανόγραμμα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου - ΔραπετσώναςΠροτείνεται η ανωτέρω οργανωσιακή δομή που συνδυάζει την παραδοσιακή δομή κατά λειτουργία (τομέα) με τη δομή τύπου μήτρας (matrix organization). Η τελευταία στηρίζεται στη μεταφορά προσωπικού από άλλες οργανικές μονάδες με στόχο τη σύσταση ομάδας εργασίας. Ο υπεύθυνος τομέα (πολιτισμού/ αθλητισμού /περιβάλλοντος) συνεργάζεται με τα τμήματα της επιχείρησης (οικονομικό / επικοινωνίας /ευρωπαϊκών προγραμμάτων /τεχνικής υποστήριξης και επιμέλειας χώρων), ελέγχει τους υφιστάμενους του τομέα του και είναι υπόλογος απέναντι στο Διευθυντή της Επιχείρησης.
Ο Διευθυντής λογοδοτεί στον Πρόεδρο (ή τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου), ο οποίος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτελικό ρόλο απέναντι στον Πρόεδρο, το Διευθυντή και τον Αντιπρόεδρο έχει η Γραμματεία.


Βιβλιογραφία
Παπαδάκης Β. Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, 2002

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου